Hizmet Binaları

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, (İstanbul)

T.C. Adalet Bakanlığı Teknik İşler Daire Başkanlığı’nca ihale edilerek yatırımı yapılan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Yapım İşi (Kartal), YDA-Bahadır Adi Ortaklığı tarafından yürütülmektedir. Aralık 2013 tarihinde başlanılan projenin hedeflenen bitiş tarihi Nisan 2017’dir. 2016 yılı sonu itibarıyla tamamlanma oranı %99,3’tür.
Söz konusu projenin tamamlanmasıyla birlikte, 111.000 m² inşaat alanı ile Türkiye’nin 3. büyük adliye sarayı yapımı gerçekleştirilmiş olacaktır.