Sektörler

● Enerji

blank

İstikrarlı gelişen ekonomi ve hızlı kentleşmeye paralel olarak Türkiye’nin enerji ihtiyacı da hızla artmaktadır. Enerji piyasasının serbestleştirilmesi ve rekabete açılması 2001 yılından itibaren hayata geçirilmeye başlanmış ve enerji sektörü yatırımcılara açılmıştır. Bu konjonktürde YDA Group, enerji sektöründe YDA Enerji markasıyla faaliyet göstermektedir. Yenilenebilir enerji yatırımlarını gerçekleştirmeye başlayan YDA Enerji, Türkiye’nin farklı bölgelerinde kurulacak olan farklı yenilenebilir enerji kaynaklarına ait santraller için kapsamlı geliştirme faaliyetlerini ve fizibilite çalışmalarını sürdürmekte olup lisans aşamasında olan enerji sahaları ile ilgilenmektedir.

YDA Tarım bünyesinde 2016 yılında hayata geçirilmiş olan 930 kWp’lik güneş enerjisi sistemi ile hem tesisin enerji ihtiyaçı karşılanmakta, hem de ihtiyaç fazlası elektrik, şebekeye satılmaktadır.