Sanayi Yapıları

Ergani Çimento Fabrikası (Diyarbakır)

Proje kapsamında 275.000 m3 hafriyat yapılmış, 600.000 ton/yıl kapasiteli çimento fabrikası inşaatı yapılmıştır.