Investor Relatıons

Bond Issuance

Şirketimizin yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.4.2016 tarihinde onaylanan İhraç Belgesi.

Issued Document – 2016

Şirketimizin yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.6.2014 tarihinde onaylanan İhraç Belgesi.

Issued Document – 2014